DIP thiết lập WWAN ở sony SA SB

DIP thiết lập WWAN ở sony SA SB

Nếu các bạn sử lỗi trên máy SONY VAIO VPCSA Series và VPCSB Series

Có liên quan đến WWAN card của máy thì hãy chú ý đến DIP thiết lập dành riêng cho WWAN

Tránh đi những việc làm không đúng - trong khi nó rất đơn giản

Chúc các bạn thành công

 

  • EDG
  • Mr. Đại
    0904 380 772

    daidonghuong