Có nhiều sản phẩm chưa kịp Update, Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi nếu bạn không tìm thấy !
1313
NPC6121
IC nguồn NPC6121 NPC 6121
Giá: 50 000 VNĐ
1378
NPC6131
IC nguồn NPC6131 / NPC6131N NPC 6131
Giá: 50 000 VNĐ
1263
Chip nguồn IO : BU77700KVT  mới
Giá: 100 000 VNĐ
1302
IC nguồn NPC6132 , NPC6132A
Giá: 50 000 VNĐ
1338
IC nguồn : SN608098  mới
Giá: 40 000 VNĐ
2118
mosfet nhôm
Cặp FET nhôm : IRF6721 và IRF6725  
Giá: 80 000 VNĐ
  • EDG
  • Mr. Đại
    0904 380 772

    daidonghuong